logo2

Membership Checkout

Membership Level change

You have selected the Silver Plus Member Eng membership level.

A membership to the site gives you a LIFETIME access to our forums. Here are many topics to explore, like sports shooting, hunting, tracking, tactics, gear, reloading, bullet casting, long range shooting, and many more. You will have no access to the sales-department (for sale, wanted) of the forum.

The price for membership is €29.99 now.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Terms of Service

Vooraleer U de site en het forum bezoekt, willen wij U wijzen op volgende regels die steeds van toepassing zijn.


Door verder te gaan naar de site en het forum verklaart u minstens 18 jaar te zijn en aanvaardt u hetgeen is opgenomen in onderstaande disclaimer en hier is samengevat als volgt.

Doelgroepen zijn sportschutters, jagers en personen die beroepsmatig in contact komen met wapens if mensen die interesse hebben in wapens.
Het forum is politiek neutraal.


Berichten zijn erop gericht om correcte informatie te verstrekken over een veilig en wettelijk gebruik van vuurwapens. Het forum staat niet in voor de bemiddeling in enige transacties met vuurwapens. Het is volgens de Belgische Wapenwet tevens verboden om wapens online te koop aan te bieden, of de verkoop op afstand te organiseren. Dit houdt in dat u geen wapen mag te koop aanbieden, noch als Belgische ingezetene, noch als niet-Belg. Sommige handelaars kopen bepaalde soort wapens tweedehands in. U kan daar terecht. Als u niet weet welke handelaar uw wapen zou kunnen inkopen, kan u dat altijd navragen op het forum in de koop-verkoophoek, daar gaat men u verder kunnen helpen. Info vragen is niet verboden.

Aangezien de beheerders van het forum een beperkte controle hebben op de inhoud van de berichten, zijn zij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch kunnen zij worden aangesproken voor elke vorm van schade
die uit het gebruik van informatie op dit forum kan ontstaan.

Door berichten op het forum te plaatsen aanvaardt een gebruiker alle strafrechtelijke gevolgen die uit het bericht kunnen voortvloeien.

De moderators hebben het recht bepaalde berichten te wijzigen of in te korten of zelfs te verwijderen zonder enige toestemming. Ook kunnen zij bepaalde gebruikers de toegang tot het forum of de volledige site ontzeggen.


Postings die aanzetten tot overtredingen van wettelijke bepalingen, tot geweld of tot discriminatie in het algemeen of tot schending van de wapenwet in het bijzonder worden niet geduld en leiden onherroepelijk tot uitsluiting van het forum.

Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.

U stemt er tevens mee in dat het opgegeven emailadres van je account gebruikt mag worden voor het ontvangen van de zogenoemde Newflash of nieuwsberichten ivm de site of het forum.

Berichten die manifest van aard zijn om de collectieve belangen van particuliere wapenbezitters aan te tasten zijn niet toegelaten en worden verwijderd.

Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd in welke wijze dan ook.