logo2

Regels zijn in elke gemeenschap nodig om alles in goede banen te leiden. Hier is dat niet anders. Daarom sommen we kort de regels op, waarvan we verwachten dat iedereen ze respecteert :

  • 1. Wees beleefd tegen elkaar : Spreek anderen aan hoe je zelf ook wil aangesproken worden
  • 2. Geen haatdragende of discriminerende taal
  • 3. Aanzetten of het verheerlijken van geweld onder eender welke vorm dan ook wordt niet geduld
  • 4. Dit is een groep waar de algemene voertaal Nederlands is. Wees aub duidelijk in uw posts, zeker wanneer u een vraag stelt.

5. Deze groep is geen platform om aan politiek te doen onder eender welke vorm
6. Geen spam of reclame, zaken te koop aanbieden of te koop vragen, behoudens op het tweedehandsgedeelte.

De site heeft het recht uw lidmaatschap in te trekken bij het overtreden van de regels. De Admin en de Mods zullen toezien en de gesprekken in goede banen leiden.